Je bent hier:

Slijtage

 Er zijn verschillende vormen van gebitsslijtage te onderscheiden, namelijk erosie, abrasie en attritie.

Erosie, Abrasie en Attritie

Bij erosie is er sprake van een chemische vorm van slijtage. Hierbij lossen het tandglazuur en het wortelcement op door zuren. De oorzaak van erosie ligt meestal bij het nuttigen van frisdranken en vruchtensappen, maar ook maagzuur kan tanderosie veroorzaken.

Bij abrasie ontstaat er gebitsslijtage door een mechanisch proces. Vaak is dit het gevolg van een verkeerde manier van tanden poetsen, door te veel druk op het glazuur uit te oefenen. Maar ook bijvoorbeeld mensen die pijproken of timmerlieden die vaak een spijker tussen de tanden houden, kunnen last krijgen van abrasie.

Attritie ten slotte is een vorm van gebitsslijtage die veroorzaakt wordt door het over elkaar schuiven van tanden en kiezen. Klemmen/knarsetanden.

Het voorkomen van gebitsslijtage

De verschillende vormen van slijtage vragen ook om andere manieren van voorkomen. Erosie kan voorkomen worden door te stoppen met drinken van dranken waar zuren inzitten en door maagzuur tegen te gaan. Abrasie kan worden voorkomen door op de juiste manier uw gebit te reinigen en door niet langdurig harde voorwerpen tussen de tanden te klemmen. Bij attritie kan de oplossing liggen in een speciale bescherming tegen tandenknarsen of de factoren die het knarsen opwekken te elimineren en het verloren tandmateriaal weer terug te brengen met restauraties.