Je bent hier:

Praktijkregels Tandheelkundig Centrum Arnhem Noord

Om onze werkzaamheden goed te organiseren en misverstanden in communicatie te voorkomen, heeft onze praktijk de volgende praktijkregels opgesteld. Alle patiënten dienen van deze regels op de hoogte te zijn.

Hieronder kunt u de praktijkregels bekijken:

 • Behandelingen worden uitgevoerd volgens afspraak.
 • Ernstige pijnklachten worden binnen 24uur geholpen (met uitzondering van weekend- en/of feestdagen). Hiervoor hebben wij dagelijks vastgestelde tijdsblokken gereserveerd. Voor uitgebreidere nazorg en/of het afmaken van een gestarte behandeling wordt een vervolgafspraak gemaakt.
 • In de regel wordt er tijdens een periodieke controle geen behandeling uitgevoerd. Indien behandeling noodzakelijk blijkt, wordt hiervoor een vervolgafspraak met u gepland.
 • In onze praktijk worden periodiek röntgenfoto’s genomen. In een normale situatie maken wij 1 x per 3 jaar bitewing foto’s. Afhankelijk van uw gebitssituatie kan er van deze termijn afgeweken worden. In geval van pijnklachten of bij het ontdekken van bijzonderheden, tijdens een periodieke controle, worden tussentijds ook foto’s genomen. Op deze manier verkrijgen wij extra informatie voor het stellen van een juiste diagnose.
 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de periodieke controle na te komen, zodat wij veranderingen en mogelijke problemen in uw mond(hygiëne) tijdig kunnen ontdekken. Als u afwijkt van deze regelmaat, kunt u zich bij problemen niet beroepen op het onopmerkzaam zijn van de tandarts. Door het sturen van een herinneringskaartje, attenderen wij u er op dat het tijd is om een afspraak te maken. Dit is een service, u kunt hier geen rechten aan ontlenen.
 • Heeft u een afspraak en wilt u deze verzetten of annuleren dan dient u dit 24 uur van te voren aan ons door te geven. Indien u een afspraak op maandag heeft, dient u die afspraak uiterlijk op de vrijdag ervoor, voor 12:15uur te annuleren/verzetten. Indien dit niet gebeurd, zijn wij gerechtigd de door ons gereserveerde tijd en onkosten in rekening te brengen. Dit kan oplopen tot het volledige bedrag van de geplande behandeling en de daarbij behorende declaraties. Wanneer het regelmatig voorkomt, dat u uw afspraak niet nakomt, kan uitschrijving worden overwogen.
 • Bij het missen of te laat komen bij uw eerste consult wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. U kunt een nieuwe afspraak maken als deze nota is voldaan.
 • Indien gewenst kan er een afspraak gecombineerd worden bij de tandarts en mondhygiënist(e)/preventieassistente.
 • Al onze medewerkers spreken Nederlands en Engels. Graag communiceren wij dan ook via een van deze talen. Mocht dit een probleem zijn, dan vragen wij u een tolk mee te nemen.
 • Indien u meer dan 2 jaar onze praktijk niet bezocht heeft voor uw periodieke controle ontvangt u een herinneringsbrief van ons. Mocht u hier geen reactie op geven dan volgt eventueel uitschrijving van de praktijk.
 • Wij verlangen van onze patiënten dat zij zich persoonlijk inzetten en alle medewerking verlenen, om zo een gezonde situatie in de mond te bereiken en te behouden.
 • Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over uw behandelaar of over de praktijk. Deze klachten dient u in eerste instantie te melden aan de receptie. Wij streven ernaar uw klacht binnen korte tijd op te lossen. Indien u niet tevreden bent over onze oplossing, kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen. U stuurt, in dat geval, een aangetekende brief naar de praktijk. Of u meldt zich bij de officiële klachtencommissie van het KNMT (www.knmt.nl) of bij het ANT (www.ant-online.nl). Kijk op onze site bij welke organisatie uw behandelaar is aangesloten.
 • Het aanvragen van een second opinion is altijd mogelijk. Een second opinion houdt in dat er een consult plaatsvindt bij een andere tandarts binnen of buiten onze praktijk. Tijdens dit consult vindt er een onderzoek plaats en wordt indien gewenst missende informatie verzameld (bijvoorbeeld röntgenfoto’s of een pocketstatus). De tandarts mag, in het geval van een second opinion, geen behandeling uitvoeren. Gebeurt dit wel, dan is de betreffende tandarts in overtreding met de geldende beroepsregels en kan de garantie van de behandeling niet worden overgenomen door uw eigen behandelaar. De besproken problematiek en bevindingen worden altijd schriftelijk overlegd met uw eigen tandarts.
 • Onze declaraties worden verwerkt door de firma Infomedics. Infomedics zal uw nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Indien u (voor een deel) onverzekerd blijkt te zijn, zult u de (rest)nota thuisgestuurd krijgen. U dient deze dan te voldoen middels de meegestuurde acceptgiro. Uw nota kunt u online inzien via de website van Infomedics: www.infomedics.nl. Bij vragen over uw nota dient u contact op te nemen met Infomedics.
 • Als u liever een digitale nota ontvangt kunt u zich via www.infomedics.nl hiervoor aanmelden. U ontvangt dan uw nota NIET meer per post maar deze wordt naar het opgegeven email adres gestuurd.
 • Nieuwe patiënten dienen het eerste consult in onze praktijk direct te betalen. Het is in de praktijk mogelijk te pinnen. Deze mogelijkheid is er ook voor reguliere patiënten. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het indienen van deze nota bij uw zorgverzekeraar, indien u aanvullende tandartsverzekering heeft.

Verkregen begrotingen zijn gebaseerd op de huidige leeftijd en saneringsvorm, wijziging hierin kan andere verschuldigde bedragen tot gevolg hebben. Een afwijking van 15% op het totaalbedrag van de begroting is mogelijk en aan de begroting kunnen geen rechten worden ontleend. De begroting is maximaal twee maanden geldig, vanaf het moment van afgifte.