Je bent hier:

Praktijkregels Tandheelkundig Centrum Arnhem Noord

Om onze werkzaamheden goed te organiseren en misverstanden in communicatie te voorkomen, heeft onze praktijk de volgende praktijkregels opgesteld. Alle patiënten dienen van deze regels op de hoogte te zijn.

Hieronder kunt u de praktijkregels bekijken:

 • Behandelingen worden uitgevoerd volgens afspraak.
 • Ernstige pijnklachten worden binnen 24 uur geholpen (met uitzondering van weekenden en of feestdagen). Hiervoor hebben wij dagelijks vaste tijdsblokken gereserveerd. Voor uitgebreide nazorg of het afmaken van een gestarte behandeling wordt een vervolgafspraak gemaakt.
 • Tijdens een periodieke controle wordt er geen behandeling uitgevoerd. Indien behandeling noodzakelijk is, wordt hiervoor een vervolgafspraak met u gepland.
 • Wanneer u een gezond gebit heeft maken wij 1 keer per 2 jaar röntgenfoto’s van uw gebit. Mocht uw gebitssituatie anders zijn dan kan er van deze termijn afgeweken worden. In geval van pijnklachten of het ontdekken van bijzonderheden tijdens een periodieke controle, worden in dit geval ook röntgenfoto’s genomen. Op deze manier verkrijgen wij extra informatie voor het stellen van een juiste diagnose.
 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw periodieke controle na te komen, zodat wij veranderingen en mogelijke problemen in uw mond tijdig kunnen ontdekken. Als u afwijkt van deze regelmaat, kunt u zich bij problemen niet beroepen op het onopmerkzaam zijn van de tandarts. Door het sturen van een e-mail, attenderen wij u er op dat het tijd is om een afspraak te maken. Dit is een service, u kunt hier geen recht aan ontlenen.
 • Heeft u een afspraak en wilt u deze verplaatsen? Dat kan. Dan vragen wij u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch aan ons door te geven. Wanneer u een afspraak op maandag heeft, dan vragen wij u deze uiterlijk op de vrijdag ervoor, voor 12:00u te verplaatsen. Wanneer u uw afspraak niet op tijd verplaatst (dat geldt ook bij ziekte) behouden wij ons het recht hier kosten voor in rekening te brengen. Wij brengen €10,- per 5 minuten gereserveerde behandeltijd in rekening (met code C90) met een maximum van €150,-. Wanneer het regelmatig voorkomt dat u uw afspraak niet nakomt, kan uitschrijving worden overwogen.
 • Als u een vervolgafspraak maakt, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de behandeling.
 • Onze medewerkers spreken Nederlands en Engels. Wij communiceren graag via een van deze talen. Mocht dit een probleem zijn, dan vragen wij u een tolk mee te nemen.
 • Van onze patiënten verlangen wij, dat zij zich persoonlijk inzetten en alle medewerking verlenen om een gezonde situatie in de mond te bereiken en te behouden.
 • Wij doen ons uiterste best om onze patiënten tevreden te houden. Heeft u desondanks toch klachten over uw behandeling of onze praktijk? Maak ze bespreekbaar. Wij willen u vragen uw klacht per e-mail aan ons kenbaar te maken via info@tcan.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen om uw klacht te bespreken. Een gesprek met ons kan vaak verheldering geven en u helpt ons om onze zorg te verbeteren.
 • Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012, € 0,15 per minuut). Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.
 • Indien we er samen niet uitkomen, staat het u vrij om gebruik te maken van de KNMT-klachtenregeling waaraan wij zijn verbonden. Deze regeling voldoet aan alle eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) die aan zorgaanbieders worden gesteld. Het indienen van een klacht brengt geen kosten met zich mee. Binnen deze regeling zijn er twee opties beschikbaar: bemiddeling en formele klachtbehandeling, waarbij een uitspraak wordt gedaan.
 • Ons factoringsbedrijf Infomedics stuurt u een rekening namens ons. Infomedics controleert voor u of uw zorgverzekeraar (een deel van) uw rekening vergoedt. U ziet de vergoeding altijd terug op uw rekening en u betaalt alleen het bedrag dat overblijft. U ontvangt uw rekening van Infomedics per e-mail.
 • Uw nota kunt u online inzien via de website www.infomedics.nl. Bij vragen over uw nota dient u contact op te nemen met Infomedics.

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
 • Door deze wetgeving bent u boven de 16 jaar zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken en verkrijgen van persoonlijke informatie. Met een machtigingsformulier kunt u hiervoor een ander machtigen.
 • Wanneer uw  persoonlijke gegevens veranderen, (bijv. adres, telefoonnummer, e-mail, huisarts, verzekering) willen wij u vragen dit via ons e-mail adres info@tcan.nl of mondeling aan onze receptie door te geven.
 • Als uw gezondheidstoestand verandert (door bijv. behandeling bij een specialist, andere medicijnen, een allergie of zwangerschap), dient u dit bij uw bezoek aan uw behandelaar te melden.
 • Een tandarts kan ten alle tijden, taken delegeren aan een assistent of mondhygiënist  die daarvoor opgeleid is.
 • In de praktijk zijn huisdieren niet toegestaan (m.u.v. blindengeleide, en hulphonden).
 • Roken, mobiel telefoneren, foto’s maken en eten en drinken zijn niet toegestaan in wacht- en behandelkamers.
 • In en rond onze praktijk hangen beveiligingscamera’s voor uw en onze veiligheid.
 • Wanneer de praktijk onbereikbaar of gesloten is, kunt u voor spoedeisende hulp bellen naar de Doktersdienstcentrale via telefoonnummer: 0900-1515.
 • Als de kosten van een behandeling hoger uitvallen dan 250 euro ontvangt u van ons een begroting. De begroting is gebaseerd op de huidige situatie en saneringsvorm. Een wijzing daarin kan andere bedragen tot gevolg hebben. U dient rekening te houden met een marge van plus of min 15%. Dit kan zijn door wijzigingen in uw mondsituatie, tarief, techniekkosten of inkoopkosten.
 • Aan de begroting kunnen geen rechten worden ontleend. De begroting is maximaal twee maanden geldig vanaf moment van afgifte.